Vrijwilligers

 

 

Vrijwilligers

Vanaf 16 jaar kan je je inzetten in Bloemenstad als vrijwilliger. De meeste vrijwilligers volgen eerst de basisvorming en gaan daarna mee als monitor op activiteit, weekend of kamp. Het is niet verplicht om eerst onze basisvorming te volgen, maar we raden dit wel sterk aan gezien dit de ideale voorbereiding is en gewoonweg een fantastische ervaring! 

Interesse om vrijwilliger te worden? Mail ons! We beantwoorden met veel plezier al je vragen.

Onze vrijwilligers zetten zich in voor en achter de schermen (als lid van een werkgroep, als monitor, als keukenvrijwilliger, als sessiegever tijdens een vorming, als technische hulp bij het opknappen van ons lokaal, als lid van de stuurgroep, ...). Je kan zelf kiezen welk engagement je aangaat. Bv. enkel in de zomer meegaan op kamp als monitor of ook actief zijn in een werkgroep en de jaarwerking.

  • Stuurgroep: De stuurgroep is het bestuurlijke orgaan van Bloemenstad. Deze groep van actieve vrijwilligers + coördinator + eindverantwoordelijke komen maandelijks samen om de dagelijkse werking op te volgen.
  • Werkgroepen: werkgroep minderjarigen, werkgroep meerderjarigen en werkgroep keuken hebben hun eigen leden en voorzitter. Werkgroep minderjarigen en meerderjarigen organiseren activiteiten voor onze gasten en vrijwilligers doorheen het jaar. Kerngroep keuken houdt zich bezig met alles wat aanleunt bij voeding en koken op kampen.
  • Denkgroepen: Geregeld komen vrijwilligers samen om na te denken over specifieke thema's en initiatieven te nemen. Denkgroepen staan open voor iedereen die hier interesse in heeft en zijn steentje wil bijdragen. Zo is er op dit moment een denkgroep themakampen en denkgroep EHBO en veiligheid. 
  • Monitoren: wij kunnen beroep doen op een grote groep monitoren. Onze monitoren komen van alle hoeken van 't land en hebben verschillende achtergronden en leeftijden. Vanaf 16 jaar kan je bij Bloemenstad moni worden.
  • Keukenvrijwilligers: tijdens de kampen, weekends en vormingen kunnen we beroep doen op onze keukenvrijwilligers. Zij staan klaar om een lekker kampmenu op te stellen, te koken en de afwas voor hun rekening te nemen.

 

Bekijk hier de verwachtingen van verschillende rollen die je in Bloemenstad kan opnemen: