Vorming

 

 

Vorming in huis

Gezien we met een specifieke doelgroep werken, vinden we het belangrijk om onze vrijwilligers (monitoren) goed voor te bereiden. Daarom bieden we hen kwalitatieve vormingen aan. Onze zesdaagse basisvorming is er voor de nieuwe monitoren en gaat ieder jaar door in de kerstvakantie (26-31 december).

Eénmaal je een aantal kampen achter de rug hebt, kan je deelnemen aan EXPERT. In dit vormingsweekend voor ervaren monitoren, hoofdmonitoren en kampverantwoordelijken gaan we dieper in op een aantal relevante thema's (coachend leiderschap, sociaal-emotionele ontwikkeling, preventief werken, feedback geven, ...). Daarnaast zorgen we ook voor een vorming hoofdmonitor en vorming kampverantwoordelijke. Onze monitoren zijn dus goed gevormd!

 

Vorming voor andere organisaties

We willen onze expertise delen met andere organisaties (bv. jeugdwerkers, scholen, bedrijven, ...). Daarom bieden we ook externe vormingen aan. Hieronder een greep uit de mogelijkheden en thema's waarover we heel wat kennis in huis hebben:

  • De leefwereld van personen met een beperking
  • Een inclusief speelaanbod op poten zetten
  • Rekening houden met personen met een autismespectrumstoornis
  • Gedrags- en emotionele stoornissen: hoe deze personen begeleiden in je organisatie?
  • Activiteiten voorbereiden out-of-the-box
  • Creativiteit op kamp
  • Je organisatie inclusiever maken
  • Aan de slag met vrijwilligers: waardering, coaching en talenten inzetten

Contacteer ons via info@bloemenstad.be voor meer info over externe vormingen.