Missie en visie

 

Missie en visie

Binnen Bloemenstad streven we de volgende vier hoofddoelstellingen na:

  • Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking realiseren.
  • Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor volwassenen met een verstandelijke beperking realiseren.
  • We geven voorrang aan personen die nergens anders terecht kunnen voor een vakantie en vaak uit de boot vallen (wegens de grote zorgvraag, wegens financiële redenen, ...).
  • Jonge mensen stimuleren om zich belangeloos in te zetten als vrijwilliger in een vereniging zoals Bloemenstad. 

Bekijk hier onze visie- en missietekst.