Deelnemers

 

 

Onze 'gasten'

Wij noemen onze deelnemers, onze gasten. Want zij zijn bij ons in Bloemenstad 'te gast'! We willen hen dan ook een ontspannende en onvergetelijke tijd bezorgen in Bloemenstad.

Onze gasten worden allemaal begeleid door een voorziening. We werken nauw samen met deze voorzieningen en kunnen op die manier komen tot een activiteitenaanbod op maat.

Binnen de voorziening wordt bekeken welke bewoners het meest in aanmerking komen voor Bloemenstad. Onze doelgroep zijn kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen (ASS, GES, psychiatrische problematiek, ...) mét een beperkt vrijetijdsaanbod. Ze vallen vaak uit de boot bij andere organisaties omwille van financiële redenen en/of de grote zorgvraag. Net die mensen willen wij de hand reiken en de kans geven om mee te gaan met Bloemenstad. Want iedereen heeft recht op vakantie.

 

Voorzieningen

We werken samen met:

 • MFC Sint-Jozef (Gent)
 • OC Broeder Ebergiste (Deinze - Vurste - Gent)
 • OC Clara Fey (Brecht)
 • MFC Ter Dreve (Brugge)
 • MFC De Kindervriend (Kortrijk)
 • OC Sint-Ferdinand (Lummen)
 • OC Sint Jan De Deo (Kortemark)

 

Groepsindeling en profilering

Overzicht van de codes per kampgroep:

Kampgroep Leeftijd Ontwikkelingsniveau Zorgvraag Opmerking
A1 4 - 8 jaar Baby - Peuter Matig - Ernstig  
A2 4 - 8 jaar Peuter - Kleuter Licht - Matig  
B1 9 - 12 jaar Kleuter - Schoolleeftijd Licht - Matig  
B2 13 - 21 jaar Schoolleeftijd Licht - Matig  
B3 13 - 21 jaar Schoolleeftijd Licht - Matig  
C1 9 - 12 jaar Baby - Peuter Matig - Ernstig - Zwaar  
C2 13 - 21 jaar Baby - Peuter Matig - Ernstig - Zwaar  
D1 21 - 35 jaar Peuter - Kleuter - Schoolleeftijd Ernstig - Zwaar Psychische en gedragsproblemen
D2 21 + Peuter - Kleuter - Schoolleeftijd Ernstig - Zwaar ASS (kernautisme)
D3 35 + Peuter - Kleuter - Schoolleeftijd Ernstig - Zwaar Psychische en gedragsproblemen, dementie
D4 16 + Peuter - Kleuter - Schoolleeftijd Zwaar Sterke begeleiding: 1-1 begeleiding
E 21 +  Schoolleeftijd Licht - Matig  
F1 21 - 45 jaar Peuter Ernstig  
F2 45 +  Peuter Ernstig  
G1 21 - 45 jaar Peuter - Kleuter Matig  
G2 45 +  Peuter - Kleuter Matig  

 

Onze deelnemers worden ingedeeld in verschillende groepen volgens ontwikkelingsniveau, zorgvraag en biologische leeftijd. Bij de groepsindeling en monitorenverdeling wordt een verdeelsleutel gehanteerd als uitgangspunt om een evenwichtige monitoren-deelnemersverdeling te voorzien.

 1. De profilering gaat uit van het ontwikkelingsniveau, zorgvraag en biologische leeftijd van de deelnemers. Aan de hand hiervan worden ze aan een bepaalde kampgroep toegewezen.
 2. De specifieke zorgvraag wordt in principe binnen de groep opgenomen. Bijvoorbeeld, deelnemers met een fysieke beperking, zindelijkheidsproblemen, eigen communicatiesystemen, 1-1 begeleiding,….
 3. Voor deelnemers met een bijzondere zorgvraag hebben we binnen onze profilering een eigen groep, groep D. We bedoelen hiermee: ernstige psychische problemen, kern autisme en ernstige gedragsproblemen.
 4. In uitzonderlijke situaties kunnen we deelnemers in een andere subgroep plaatsen. Dit zal enkel toegepast worden als de deelnemer er zelf baat bij heeft.

Onze kampgroepen zien er als volgt uit:

 • Groep A, B en C: kinderen, jongeren en jongvolwassenen volgens leeftijd, ontwikkelingsniveau en zorgvraag
 • Groep D: specifieke groep voor ernstige en zware zorgvraag jongvolwassenen en volwassenen
 • Groep E, F, G: volwassenen volgens leeftijd, ontwikkelingsniveau en zorgvraag

 


Ontwikkelingsniveau
Vaak zijn er splintervaardigheden of disharmonische profielen (je kunt de vergelijking met ‘een gemiddeld kind van 8 jaar’ niet maken, sommige dingen kan de deelnemer beter, andere minder. Vergeet zeker niet de sociaal-emotionele vaardigheden te bekijken. Deze scoren soms lager dan functionele aardigheden, maar zijn wel belangrijk om goed binnen de groep te kunnen functioneren. Belangrijk ook: ’t is niet omdat je iets minder graag doet, dat je het niet kan!

Schoolleeftijd:

 • Kan constructiespelen aan, regelspelen en competitieve activiteiten, functionele activiteiten
 • Emotionele vaardigheden zijn relatief goed
 • Kan lezen, schrijven of heeft er interesse voor

Peuter:

 • Fantasie is belangrijk. Sensopatische, functionele en constructieve activiteiten worden graag gedaan
 • Emotionele vaardigheden zijn nog niet goed ontwikkeld. Vooral egocentrisch denken.
 • Houdt van imitatie, samen dingen doen, fantasie

Baby:

 • Enkel sensopatische activiteiten
 • Emotionele vaardigheden scoren slecht
 • Laat voornamelijk zintuiglijke prikkels op zich afkomen

Zorgvraag
Moeilijk te zeggen wat de doorslag geeft, maar deze elementen spelen mee:
Licht:

 • Kan iemand zich zelfstandig (of met verbale/kleine hulp) wassen, aankleden
 • Kan iemand zelfstandig eten, tafel dekken
 • Kan de deelnemer omgaan met vuur, kent hij de symbolen voor gevaarlijke producten, kan hij zelf op stap gaan op de openbare weg (afhankelijk van de leeftijd natuurlijk, een kind van 3 kan dit sowieso niet en kan toch ‘L’ scoren)

Matig:

 • Heeft hulp nodig bij het wassen en aankleden
 • Heeft hulp nodig bij het eten
 •  Kan niet omgaan met vuur, kent symbolen gevaarlijke producten niet, wel noties, moet begeleid worden op de openbare weg

Ernstig:

 • Heeft veel hulp nodig bij het aankleden
 • Heeft veel hulp nodig bij het eten
 • Weet gevaren niet in te schatten, ook niet op de openbare weg

Zwaar:

 • Kan zich zelf niet wassen, aankleden, dit wordt volledig gedaan door de begeleider
 • Heeft veel hulp nodig bij het eten, kan dit niet zelf
 • Kan geen gevaar inschatten, gaat impulsief op prikkels in wat dit betreft

Extra:

 • Er kunnen aanwijzingen zijn voor extra zorgvragen
 • Rolwagengebruiker
 • Zeer moeilijke communicatie
 • Vaak voorkomend agressief gedrag, sterk automutilatief gedrag
 • Zwaar autistiform gedrag
 • Zware psychiatrische problematiek